Besturing product

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten (artikel 6 gemeenschappelijke regeling VRR en artikel 11 Wet Veiligheidsregio's).
Uit de burgemeesters van de veiligheidsregio wordt een voorzitter benoemd. Binnen het algemeen bestuur van de VRR is dit de burgemeester van Rotterdam de voorzitter. De voorzitter is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio. De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft tevens wettelijke taken en verantwoordelijkheden bij bovenlokale incidenten, zoals het voorzitten van een regionaal beleidsteam (artikel 39 Wet Veiligheidsregio's).

Burgemeester Aboutaleb

Raadscommissie