Besturing product

De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. De burgemeester heeft specifieke bevoegdheden onder meer ten aanzien van cameratoezicht, preventief fouilleren, sluiting van drugspanden, in het kader van de Wet openbare manifestaties, de Wet Bibob en de Politiewet.

Wethouder Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte) richt zich op het nieuwe wijkveiligheidsplan, de aanpak woonoverlast, het programma Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 2015-2018, sociale veiligheid in het openbaar vervoer en het tegenaan van asociaal en agressief verkeersgedrag.

Burgemeester Aboutaleb

Wethouder Eerdmans - Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte

Raadscommissie