Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Bijdragen rijk en mede-overheden

685

0

506

506

Financieringsbaten

0

0

20

20

Opbrengsten derden

2.495

1.624

2.153

528

Overige baten

597

-927

8

935

Apparaatslasten

148.656

151.894

148.337

-3.558

Inhuur

8.107

11.001

12.584

1.583

Overige apparaatslasten

3.496

4.188

3.581

-607

Personeel

137.054

136.705

132.172

-4.534

Interne Lasten

-217.746

-192.154

-192.712

-557

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

-220.827

-187.428

-187.429

0

Overige doorbelastingen

3.081

-4.726

-5.283

-557

Programmalasten

76.557

57.043

53.939

-3.104

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

58.321

41.253

37.163

-4.091

Kapitaallasten

16.115

14.925

14.923

-2

Overige programmalasten

2.126

865

1.853

989

Subsidies en inkomensoverdrachten

-6

0

0

0

Onttrekking aan reserves

1.580

415

217

-197

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

415

233

186

-47

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

730

32

32

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

133

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Communicatie gebieden

50

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Personeel gebieden

108

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsarchief

0

150

0

-150

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

144

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

577

577

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

577

577

0

Vrijval reserves

0

895

1.047

152

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

0

79

81

2

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Personeel gebieden

0

816

816

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stadsarchief

0

0

150

150

Resultaat

-2.110

-15.352

-6.190

9.162