Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Beheer algemene middelen

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.149.385

1.488.262

1.489.375

1.114

Opbrengsten derden

39

185

185

0

Overige baten

10.521

16.574

16.795

222

Apparaatslasten

0

0

1.091

1.091

Personeel

0

0

1.091

1.091

Programmalasten

2.454

4.599

4.093

-506

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-3.127

250

49

-201

Kapitaallasten

158

130

130

0

Overige programmalasten

1.723

316

-1

-317

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.700

3.903

3.915

12

Onttrekking aan reserves

56.385

27.838

27.838

0

Onttrekking Algemene Reserve -Algemene Reserve

0

27.838

27.838

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

18.175

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

12.500

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

15.000

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.573

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.784

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Financieringsreserve

4.546

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Groeifonds (261)

128

0

0

0

Onttrekking Bestemmingsreserve -Riolen en gemalen

679

0

0

0

Toevoeging aan reserves

142.780

162.693

162.693

0

Toevoeging Algemene Reserve -Algemene Reserve

18.361

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Bommenregeling

5.700

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.517

3.839

3.839

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

12.000

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.600

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

6.750

6.750

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

20

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

811

811

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

42.944

72.540

72.540

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

53.359

22.771

22.771

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve NUP

1.147

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Sport gebieden

80

70

70

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

3.522

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

2.527

12.612

12.612

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

3

0

0

0

Toevoeging Bestemmingsreserves -Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

43.300

43.300

0

Vrijval reserves

0

37.997

38.301

304

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

1.158

1.158

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Bommenregeling

0

3.922

3.922

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

11.047

11.047

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve NUP

0

4.338

4.345

7

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

286

286

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

869

869

0

Vrijval bestemmingsreserve -Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

0

65

65

0

Vrijval bestemmingsreserve -Financieringsreserve

0

16.292

16.292

0

Vrijval bestemmingsreserve -Intensivering Buitenruimte (449)

0

20

317

297

Resultaat

1.071.096

1.403.563

1.404.618

1.055