Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 Crisisbeheersing en brandweer

Programmalasten

54.347

53.893

54.067

174

Financieringslasten

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.347

53.893

54.067

174

Resultaat

-54.347

-53.893

-54.067

-174