Financieel resultaat

Resultaat na reservering

Realisatie
2014

Bijgestelde
begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil
Realisatie 2015
vs
Bijgestelde
begroting
2015

 College

Opbrengsten derden

4

0

0

0

Overige baten

1.339

0

0

0

Apparaatslasten

6.314

4.425

3.980

-446

Overige apparaatslasten

4.698

3.380

3.019

-361

Personeel

1.617

1.045

961

-85

Programmalasten

2.914

1.535

10.416

8.880

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-412

214

51

-163

Overige programmalasten

3.318

1.321

10.352

9.031

Subsidies en inkomensoverdrachten

8

0

12

12

Resultaat

-7.886

-5.961

-14.395

-8.435