Voortgang

De belangrijkste taken binnen de Rotterdamse Serviceorganisatie bestaan uit Financiën & Inkoop, HR Communicatie en Juridische Zaken en ten slotte ICT en Facilitair.

Financiën & Inkoop
Binnen Financiën is in 2015 veel aandacht geweest voor verdere verbetering van het crediteurenproces en dan vooral het terugbrengen van de gemiddelde betaaltermijn.
De managementinformatie is voor de bedrijfsvoering voor alle organisatieonderdelen gestandaardiseerd in een Concerndashboard. De KPI's (kritische prestatie indicatoren) bedrijfsvoering zijn gedefinieerd en het Concerndashboard wordt binnen de hele organisatie in gebruik genomen.
Met een werkprogramma Financiën, een hardclose en maandgesprekken is er veel aandacht besteed aan de verdere verbetering van de kwaliteit van de administratie. Voor Inkoop is hard gewerkt aan het programma Inkoopproces op orde. In 2015 is hiervoor gewerkt aan een actuele aanbestedingskalender, het werken met een contractbeheerders voor elk contract en verbetering van administratieve processen door het inbouwen van controles en beheersmaatregelen.

HR, Communicatie en Juridische Zaken
Op het gebied van HR is in 2015 gestart met de Strategische personeelsplanning en met de Verbeterde aanpak van verzuim. In de personeel- en salarisadministratie is veel gedigitaliseerd zoals een nieuwe verlofmodule, automatisering van de gesprekscyclus, een digitale salarisstrook en het optimaliseren van het formatiebeheer proces.

ICT en Facilitair
Naast de zorg voor de continuïteit van de ICT dienstverlening zijn in 2015 diverse projecten uitgevoerd, waaronder de projecten Nieuwe Werkomgeving en Applicatiereductie.
Vanuit het project Nieuwe Werkomgeving is gewerkt aan de vervanging van de verouderde werkomgeving. Vanwege de omvang en de complexiteit is dit een grote operatie, die in het voorjaar 2016 wordt afgerond. Het project Applicatie Rationalisatie beoogde de reductie van applicaties. Hiermee is een structurele ingeboekte besparing gerealiseerd.
Op facilitair gebied is gewerkt aan een centrale sturing op kosten en aan een nieuwe manier van distributie van kantoorartikelen.
Tevens is in 2015 veel aandacht besteed aan de inrichting en vorming van de nieuwe ICT- en Facilitaire organisatie, die beoogt een bredere sturing op ICT te organiseren. Op 1 januari 2016 is de nieuwe organisatie van start gegaan.