Voortgang

Het product Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft vooral betrekking op het programma VWNW, het concernbrede programma waar herplaatsingskandidaten worden geplaatst. Een verdere toelichting is gegeven onder Financiën/ Bedrijfsvoering.