Voortgang

Onder Financiën staat Financiering. Hier wordt een toelichting gegeven op het beleid van lening- en garantieverstrekking.