Voortgang

Onder Financiën is Financiering terug te vinden. Hier wordt nader ingegaan op het gemeentelijk beleid over de financiering en de hiermee samenhangende risico's.