Voortgang

Onder financiën zijn de Verbonden partijen terug te vinden. Hier wordt ingegaan op het gemeentelijke beleid over Deelnemingen.