Voortgang

Onder het product Beheer algemene middelen zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds opgenomen die als dekking dienen voor het realiseren van doelstellingen in de andere programma's. Daarnaast zijn de Algemene Reserve en het Investeringsfonds Rotterdam hier ondergebracht.