Voortgang

Onder Financiën zijn de Lokale heffingen terug te vinden. Daar wordt ingegaan op het gemeentelijk belastingbeleid in 2015.