Voortgang

Het product Projectmanagement en Engineering droeg in 2015 zorg voor:

  • project-, proces- en programmamanagement, en technisch advies voor de vertaling van de bestuurlijke wensen voor stedelijke ontwikkeling naar de daadwerkelijke, fysieke uitvoering van deze wensen;
  • het nog beter benutten van de samenhang en synergie tussen de verschillende infrastructuursystemen in de stad, zowel boven als onder de grond;
  • de publieke opdrachtgeversrol naar de markt.

De te onderscheiden deelproducten zijn: project-, proces- en programmamanagement, advies en engineering op het gebied van stedelijke vraagstukken, techniek, milieu, wet- en regelgeving en aanbestedingen.
Deze deelproducten worden ingezet om de gemeentelijke programma’s uit te voeren. De resultaten van het product Projectmanagement en Engineering zijn daarom opgenomen in de rapportages van de gemeentelijke programma’s.
De inzet van het product Projectmanagement en Engineering is vraaggestuurd vanuit de gemeentelijke programma’s. Daardoor kunnen de omzet en personele kosten van het product Projectmanagement en Engineering budgetneutraal fluctueren.