Voortgang

Naast strategische inzet van vastgoed voor integrale gebiedsontwikkeling richt de gemeente zich binnen de vastgoedportefeuille op monitoring met behulp van dashboards en op efficiënter gebruik voor maatschappelijke functies in de stad. Dit gebeurt door bestaande voorzieningen intensiever te gebruiken, bijvoorbeeld door initiatieven vanuit de stad optimaal te faciliteren (pop-up stores etc.) of door niet-strategisch vastgoed af te stoten, zoals woningen, winkels en bedrijfsgebouwen, dat overbodig is geworden. Het is van belang dit te doen aan de hand van het nieuw goedgekeurde verkoopbeleid en dat de gemeente meer ruimte naar de markt heeft om maatwerkverkoop te doen. Met dit beleid verwacht de gemeente sneller niet-strategisch vastgoed te kunnen gaan afstoten, zodat ook de leegstand niet verder stijgt. In de maatschappelijke portefeuille stijgt de leegstand door het beschikbaar komen van vooral scholen en welzijnsgebouwen.

Het afgelopen jaar is de vraag naar vastgoedobjecten merkbaar toegenomen. Echter konden we te weinig snelheid bij verkoop maken door ons oude verkoopbeleid. We verwachten dat het voorzichtige herstel zich ook in 2016 doorzet. We hebben verkoop van niet strategisch vastgoed als speerpunt van 2016 e.v. bestempeld en verwachten komende jaren een substantieel deel van deze portefeuille strategisch te kunnen afstoten.

Waar mogelijk wordt het onderhoud door middel van main-contracten neergelegd bij professionele marktpartijen die door middel van onze contractmanagers worden aangestuurd. Onverminderd zijn hier social return en verduurzaming belangrijke speerpunten.