Voortgang

Naast strategische inzet van vastgoed als middel voor integrale gebiedsontwikkeling, richt de gemeente zich binnen de vastgoedportefeuille op monitoring met behulp van ‘dashboards’ en verbetering van efficiënt gebruik voor maatschappelijke functies in de stad. Dit gebeurt door een intensiever gebruik van bestaande voorzieningen, door bijvoorbeeld initiatieven vanuit de stad optimaal te faciliteren (pop-up stores etc.) of door het afstoten van niet-strategisch vastgoed, bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijfsgebouwen, dat overbodig is geworden. Hierbij is het van belang dit te kunnen doen aan de hand van het nieuw goedgekeurde verkoopbeleid en met meer ruimte naar de markt om maatwerk-verkoop te doen. Met dit beleid verwacht de gemeente sneller niet-strategisch vastgoed te kunnen afstoten, zodat ook het leegstand niet verder stijgt. In de maatschappelijke portefeuille is een stijging zichtbaar van leegstand door het beschikbaar komen van vooral scholen en welzijnsobjecten.

Afgelopen jaar is de vraag naar vastgoedobjecten merkbaar toegenomen. Echter, door het oude verkoopbeleid kon de gemeente te weinig snelheid bij verkoop maken. De gemeente  verwacht dat het voorzichtige herstel zich ook in 2016 doorzet. De gemeente heeft de verkoop van niet-strategisch vastgoed als speerpunt van 2016 en volgende jaren bestempeld en verwacht komende jaren een substantieel deel van deze portefeuille strategisch te kunnen afstoten.

Waar mogelijk wordt het onderhoud door ‘main-contracten’ neergelegd bij professionele marktpartijen. Zij kunnen door middel gemeentelijke contractmanagers worden aangestuurd. Onverminderd zijn hier social return en verduurzaming belangrijke speerpunten.