Voortgang

Wegen
Op de hoofd- en verzamelwegen is ingezet op enkele grote onderhoudsprojecten, namelijk Vaanweg en Korperweg. Om de levensduur van asfaltverhardingen te verlengen is verder zoveel mogelijk oppervlakkige schade kleinschalig hersteld om verdere structurele achteruitgang te beperken.
In de woongebieden is voornamelijk ingezet op integrale onderhoudsprojecten, samen met de vervanging van de riolering. Door de eenmalige korting op de middelen voor wegonderhoud is het integrale percentage overigens lager dan gewenst.
In 2014 is de tweejaarlijkse visuele inspectie gehouden waarmee de huidige kwaliteit wordt bepaald. De uitkomsten zijn vermeld in de nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte Rotterdam 2015-2018.

Ontwikkelingen

  • Fietscomfortmeting: de technische kwaliteit van de fietspaden in Rotterdam is goed, maar om de fietser écht te faciliteren, moet het comfort omhoog. Met de fietscomfortmeter is in 2015 voor het eerst in kaart gebracht wat de fietser echt voelt en ervaart onder het fietsen: hobbels, trillingen of gevaarlijke objecten.
  • Ecosel: in 2015 is een pilot gestart met de toevoeging van Ecosel aan het strooizout, waardoor bij bevriezing van water geen hard, maar zacht en bros ijs ontstaat. Dit helpt vorstschade aan asfalt voorkomen. 
  • Stil en reflecterend asfalt: op de Dorpsweg in Rotterdam ligt een unieke combinatie van stil en reflecterend asfalt. Stil asfalt verlaagt het verkeersgeluidsniveau effectief. Doordat het asfalt door toevoeging van witte steentjes reflecteert, is er minder licht vanuit de openbare verlichting nodig.
  • Pilot rubberpave: op de noordelijke rijstrook van de Zevenkampseweg is een ultra stil en duurzaam wegdek aangebracht dat bestaat uit gerecyclede autobanden. Rotterdam loopt landelijk voorop met stille wegen.
  • Pilot lichtgevende belijning: in het Kralingse Bos is over een lengte van honderd meter lichtgevende belijning aangelegd om de verkeersgeleiding van fietsers te verbeteren.

Openbare verlichting
Het percentage verlichting dat gemiddeld brandt is in 2015 ruim 98%. Het aantal storingen dat binnen de norm van drie werkdagen na melding is verholpen is 95,6%. Dat valt binnen de norm van 80%. Sinds 2014 wordt bij het vervangen van armaturen alleen nog gebruik gemaakt van LED-verlichting.

In 2015 is de klok van het Witte Huis vervangen. Tevens is de sierverlichting vervangen door LED-armaturen.

Ontwikkelingen
In 2015 is verder gegaan met toepassing van telemanagement en -detectie, de zogenaamde slimme verlichting. Dat is gedaan om het stroomverbruik te verminderen, het functioneren van de verlichting actief te monitoren en het verlichtingenniveau op afstand te beïnvloeden.

Basisinformatie
Gebruikers van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van deze registratie. In 2015 is Rotterdam, als eerste van de vier grote gemeenten, erin geslaagd aan de landelijke audit te voldoen.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is per 1 januari 2016 een wettelijke basisregistratie. Eind 2015 is deze topografie volgens de wettelijke eisen aangeleverd.