Voortgang

Schoonniveau

Het gemiddelde schoonniveau is in 65 van de 66 wijken van de stad in de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015 (periode van meting collegetarget over 66 wijken) op het afgesproken niveau van minimaal 4 (op basis van de Rotterdamse schouwmethodiek) gebleven. De Afrikaanderwijk scoort 3,9. Het schoonniveau is opgebouwd uit vijf componenten: zwerfvuil, papierkorven, onkruid, uitwerpselen en graffiti. Om het schoonniveau te behouden werkt de gemeente zoveel mogelijk gebiedsgericht, samen met bewoners, bedrijfsleven en de gebiedsorganisaties. Doordat het gemiddelde schoonniveau opgebouwd is uit vijf componenten, is zichtbaar dat er in enkele gebieden meer aandacht nodig is voor de zwerfvuilcomponent. Allerlei initiatieven, zoals het zwerfvuiloffensief, hebben tot doel samen met de bewoners en het bedrijfsleven een schone buitenruimte te creëren.

Collegetarget: Rotterdamse buurten schoon

2014/
nulmeting

2015

Eindwaarde

Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 (op schaal 1-5) of hoger.

Mijlpaal

4 of hoger

4 of hoger

4 of hoger

Realisatie

4,40

4,41

-


Zwerfvuiloffensief
In 2015 is er zeer veel aandacht geweest voor de bestrijding van zwerfvuil. Met het actieprogramma  ‘Schoon genoeg’ wil de gemeente de 13.000 ton zwerfvuil terugdringen. Idee achter het programma is goed gedrag te belonen en dat wie bewust in overtreding is, kan rekenen op boetes. Boetes zijn dit jaar verhoogd.
Participatie en belonen gebeurt door bewoners en ondernemers te stimuleren om eigen straat, buurt, park op speelplaats zelf schoon te houden. Voorbeelden zijn de adoptie van ongeveer 370 ondergrondse containers.
Opzoomer Mee houdt samen met bewoners in Pendrecht, het Oude Westen en Bospolder alles bij elkaar zo’n 42 straten schoon. In september nam Rotterdam weer deel aan de jaarlijkse Keep it Clean Day. Er komt meer aandacht om voedselresten van straat te houden. De gemeente wil met festivalorganisaties afspraken maken voor het toepassen van retourbekers. Snelschoon-teams ‘patrouilleren’ dagelijks door de stad.
Preventie gebeurt via een lespakket voor basisscholen met als doel dat de kinderen zich bewust worden van een schone omgeving.

Professionalisering
Om het schoonniveau te kunnen behouden, is het reinigen als vak verder geprofessionaliseerd. Een deel van het werk dat tot voor kort handmatig werd uitgevoerd, gebeurt nu machinaal door een kleinere, meer professionele organisatie. Gebiedskennis is belangrijk, zodat medewerkers inzicht hebben in vragen als: waar ontstaat vuil en hoe kun je dit gericht verwijderen, zodat het schoonbeeld zo lang mogelijk in stand blijft. Ook is in 2015 veel aandacht besteed aan het opleiden van medewerkers: vakmanschap. In 2015 heeft de laatste personeelsreductie plaatsgevonden en zit dit onderdeel van de gemeente op het formatieve aantal.

Onkruidbestrijding op verharding
In 2015 is een start gemaakt met de voorbereiding om zonder gebruik van chemische middelen onkruid op verharding te bestrijden. Dit sluit aan bij het zichtbaar anders reinigen: meer preventief verwijderen van de voedingsbodem voor onkruid. In 2015 is nog beperkt gebruik gemaakt van het laag-risicomiddel Ecostyle Ultima.

MeldingenSysteemBuitenruimte (MSB)
Voor Schone Stad is afgesproken dat de gemeente 95% van de meldingen uit het meldingensysteem binnen drie werkdagen afhandelt of in behandeling zet. In 2015 voldoet Schone Stad aan deze servicenorm.
In 2015 zijn 3.500 MSB-meldingen minder ontvangen van burgers: van 42.400 meldingen in 2014 naar 38.900 meldingen in 2015. De afnemende trend van telefonisch melden zet door; steeds meer burgers melden via internet of maken gebruik van een app.
Het Snel Schoonteam heeft het afgelopen jaar ruim duizend meldingen afgehandeld: 61% binnen 24 uur, 75% binnen 48 uur.

Communicatie
Behalve communicatie over het zwerfvuiloffensief en de afzonderlijke projecten en acties, is communicatie ingezet om een schoonbeweging in de stad op gang te brengen: ‘iedereen doet mee’. Uitgangspunt is te communiceren over wat we willen: een schone stad. Tegelijkertijd is de gemeente duidelijk naar bewoners die niet willen. Communicatie is gericht op het agenderen van het onderwerp, beïnvloeden van gedrag en het stimuleren van participatie. Onder de communicatieparaplu ‘Rotterdammers houden Rotterdammers schoon’ is het afgelopen jaar onder andere ingezet op introductie van de Snel Schoonteams, gedragsproeven Dordtselaan en Lijnbaan, communicatie bij evenementen en publieksacties op parken, stranden en straten. Er zijn materialen ontwikkeld om het voeren van dieren op straat te ontmoedigen. De publiekscommunicatie is ondersteund met interne communicatie, waaronder het cultuurtraject ‘Zo doen we Dat’ en de Zichtbaar Beter Beurs.