Voortgang

Armoedebeleid
De koers voor het Rotterdamse armoedebeleid rust op een vijftal uitgangspunten:
-   Schuldpreventie en educatie bieden kans op verbetering van de financiële positie
-   Inkomensondersteuning is maatwerk.
-   Kinderen en ouderen worden ontzien.
-   Werken moet lonen.
-   Er is meer ondersteuning dan de gemeente
Categoriale regelingen binnen de bijzondere bijstand, zoals de Langdurigheidstoeslag, zijn met ingang van de Participatiewet afgeschaft, De kwijtschelding afvalstoffenheffing is in 2015 afgebouwd naar 70%. Hierdoor wordt het verschil tussen werk en bijstand vergroot. Ouderen en kinderen worden hierbij ontzien. Per 1 september 2015 is voor AOW’ers met een minimum inkomen en kinderen van ouders met een minimum inkomen het AOW- en Jeugd-tegoed verleend; een koppeling van een tegoed aan de Rotterdampas. Daarnaast bestaat er voor kinderen uit deze doelgroep de mogelijkheid om een bijdrage in natura te ontvangen via het Jeugdcultuurfonds, Stichting Meedoen of het Jeugdsportfonds. De stofkam is door de bijzondere bijstand gehaald, die moet leiden tot ondersteuning daar waar het echt nodig is.

Schulddienstverlening
Per januari 2015 hebben wij de toegang tot schulddienstverlening via de VraagWijzer of het wijkteam georganiseerd en wordt het aanpakken van schulden integraal opgepakt. Wijkteam en VraagWijzer brengen de schuldenproblematiek in kaart en ondersteunen indien nodig bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. De Kredietbank Rotterdam is verantwoordelijk voor het bemiddelen tussen de schuldenaar en de schuldeisers.
Daarnaast hebben wij ingezet op het ontwikkelen en bekendmaken van nieuwe preventie-instrumenten, zoals het digitale Startpunt Geldzaken en de campagne ‘Het gouden ei’ bedoeld om het aantal gastlessen over omgaan met geld bij de basisscholen te vergroten.
Ook hebben wij in het kader van vroegsignalering geïnvesteerd in het opzetten van twee nieuwe pilots. De eerste pilot betreft het garanderen van het bestaansminimum van Rotterdammers door de Rijksbelastingdienst. De tweede pilot betreft het samenvoegen van signalen van betalingsachterstanden van de vaste lasten en vervolgens deze Rotterdammers outreachend te benaderen.
Verder zijn wij in IJsselmonde van start gegaan met een nieuw instrument financieel beheer: budgetbeheer basis. Dit is een lichte vorm van budgetbeheer bedoeld voor niet financieel zelfredzame Rotterdammers waarbij geen sprake is van problematische schulden. Dit instrument kan problematische schulden of recidive voorkomen Na het opdoen van ervaring met dit instrument wordt het instrument stedelijk uitgerold in 2016.