Voortgang

Concept-Parkeerplan 2015-2018 ‘Parkeren in Beweging’
In november 2015 is het concept-Parkeerplan 2015-2018 ‘Parkeren in Beweging’ openbaar gemaakt. Het concept-Parkeerplan schetst de grote lijnen van het parkeerbeleid voor de komende jaren. Het uiteindelijke Parkeerplan vormt één van de vier deeluitwerkingen van de door de gemeenteraad vastgestelde Rotterdamse Mobiliteitsagenda. De acties uit het concept-Parkeerplan zijn erop gericht om de investeringen in parkeergarages zo goed mogelijk te benutten door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages. Op deze manier ontstaat ruimte om een aangename verblijfskwaliteit te realiseren en om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. In de stadswijken past de gemeente maatwerk toe om zo goed mogelijk in te spelen op wat de stad op parkeergebied vraagt en wat de gemeente kan bieden. Aan de stadsrand worden gaat de gemeente P+R-voorzieningen verbeteren en het gebruikersgemak voor reizigers verhogen. Ook is de invoering 2015 geëvalueerd van het per 1 januari ingevoerde P+R-tarief van € 2,- per keer op de locaties Alexander, Kralingse Zoom en Slinge. Met deze als informatie is in het concept-Parkeerplan de voorkeur uitgesproken het P+R-tarief ook op andere P+R-locaties toe te passen. Na de consultatiefase vindt nadere uitwerking plaats tot een definitief Parkeerplan 2015-2018 dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 gereed komt.

Straatparkeren

In april 2015 is besloten het betaald parkeergebied uit te breiden tot geheel Katendrecht. Na een coulanceperiode is dit besluit uiteindelijk op 1 oktober 2015 ingegaan. De uitbreiding van het betaald parkeergebied moet de parkeerdruk verlagen. Met betaald parkeren zorgt de gemeente voor een optimale verdeling van openbare straatparkeerplaatsen onder bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. In september is besloten de betaald parkeertijden op de Volmarijnstraat-oost uit te breiden van 18.00 uur naar 23.00 uur, om de parkeeroverlast in de avonduren te verminderen.

Voor de herinvoering van het ’Stop- en Shopregime’ – een lager aanvangstarief voor kortparkeren - is in een aantal winkelstraten een proef gedaan als economische stimuleringsmaatregel. In 2016 volgt besluitvorming over de reikwijdte van de uitrol van Stop en Shop.

In het derde kwartaal van 2015 is gestart met het controleren op het betaald parkeren met behulp van twee scanauto’s in  combinatie met een nacontrole door fiscale handhavers.

Garageparkeren

In het kader van de ambitie van de Citylounge wil het college een verschuiving van straatparkeren naar garageparkeren. Om deze verschuiving te bewerkstelligen is een integrale marketingstrategie opgesteld waarvan reeds de volgende maatregelen zijn voorbereid dan wel geïmplementeerd:

  • nieuwe website voor de promotie van openbare parkeergarages en P+R-voorzieningen;
  • betere en aanvullende bewegwijzering naar de openbare parkeergarages;
  • mogelijkheid om parkeerplaatsen vooraf te reserveren tegen een aantrekkelijk tarief voor specifieke doelgroepen, zoals Dagje Uit-voordeelkaart voor toeristen;
  • speciaal evenemententarief op dagen met een grootschalig evenement in een of meer openbare garages in de buurt van een evenement als Marathon, de Parade, Wereldhavendagen en de Nationale Vuurwerkshow;
  • flexibele abonnementen waarbij de abonnementhouder betaalt voor feitelijk gebruik in plaats van een maandelijks vast bedrag. Deze abonnementsvorm is in trek bij bedrijven met flexibele werktijden en bedrijven die het Nieuwe Werken omarmen;
  • verhoging betaalgemak door het invoeren van Dip&go (pincodevrij) en Tap&go (contactloos).

In samenwerking met de Alliantie West-Kruiskade loopt een pilot waarbij drie stallingsgarages overdag beschikbaar zijn voor bezoekers van ondernemers op de West-Kruiskade.

Fietsparkeren
De gratis bewaakte fietsenstallingen aan de Meent, Blaak/Coolsingel en Blaak/Binnenrotte blijven. De stalling aan de Blaak/Binnenrotte wordt vervangen door een nieuw te bouwen half-ondergrondse stalling. In 2015 is gestart met de bouw. De stalling is in 2016 geopend.
Daarnaast zijn er in 2015 in totaal 19 fietstrommels bijgeplaatst. Vanwege nieuwe wensen, zoals het integreren van een oplaadpunt voor elektrische fietsen en een maatvoering die beter aansluit bij de fietsen van deze tijd, is de voorgenomen aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe fietstrommels uitgesteld tot 2016.