Voortgang

Het werk van de stadswachten heeft zich in 2015 verder ontwikkeld en verdiept volgens de lijnen van de Visie op de stadswachten.

Wijkhandhavers en wijkbeheerders signaleren en belonen goed gedrag waar dit kan, en treden sanctionerend op waar het moet. Bewoners en ondernemers in de wijken zijn hun gesprekspartners en geven signalen en informatie door. De communicatie vindt plaats in de Buurt Bestuurtcomités, maar ook via pop-up tafels en in de dagelijkse contacten op straat.

Bewoners stellen het directe contact met de stadswachten op prijs. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de anti-inbraakactie bij de aanpak van High Impact Crimes, waarbij stadswachten huis- aan-huis voorlichtingsmateriaal verspreidden. Onderdeel van de inzet om de wijkveiligheid te verbeteren is een speciale aanpak in gebieden waar het verschil tussen het veiligheidsgevoel en de veiligheidscijfers aanzienlijk is. In Hordijkerveld, Bloemhof, Beverwaard en Lombardijen zijn in 2015 pilots uitgevoerd waaraan de stadswachten een grote bijdrage hebben geleverd.

De door de gemeenteraad gevraagde evaluatie van de Visie op de stadswachten wordt in het eerste half jaar van 2016 uitgevoerd. De aanpak van jeugdoverlast is in 2015 geïntensiveerd met de voorziene uitbreiding van het aantal jeugdhandhavers van 12 naar 24 fte. De jeugdhandhavers werken nauw samen met het jongerenwerk en de politie en worden ingezet op locaties waar jongeren overlast geven.

De voorziene uitbreiding van de Gebiedsgerichte Interventieteams (GIT) met 25 fte is in de loop van 2015 gerealiseerd. De extra medewerkers worden ingezet voor de aanpak van woonoverlast.

Het drank- en horecateam (8 fte stadswachten) en het taxi-team (4 fte stadswachten) voeren specifieke controles uit. Bij drank en horeca gaat het om controles op de exploitatievergunning en de Drank– en Horecawetgeving. Een belangrijk onderdeel is de controle op het schenken en verkopen van alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Het taxi-team controleert op taxi’s die niet zijn aangesloten bij Toegelaten Taxiorganisaties en daarmee niet voldoen aan de kwaliteitseisen.

In 2015 is een begin gemaakt met scantechnologie voor de handhaving van het kentekenparkeren. Er is gestart met twee scanvoertuigen, met nacontrole door fiscale handhavers op scooters. Papieren naheffingsaanslagen worden niet meer opgelegd; bestuurders krijgen deze binnen een week thuisgestuurd. In de loop van 2016 zal de totale invoering worden afgerond. Tegelijkertijd wordt de controle te voet door fiscaal controleurs afgebouwd.

Er is in 2015 gehandhaafd op het vrachtwagenverbod rond de ’s Gravendijkwal en de milieuzone Tweede Maasvlakte. Het gaat hierbij om het weren van vervuilende vrachtauto’s. De handhaving wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met de inzet van camera’s en kentekenherkenning. Op de Tweede Maasvlakte zijn daarnaast acties uitgevoerd met Politie en Inspectie Leefomgeving en Transport, waarbij vrachtauto’s met een buitenlands kenteken voor controle staande gehouden werden.