Voortgang

Rotterdammers krijgen meer inzicht in de risico’s van de Rotterdamse industrie en aandacht voor brandveiligheid. Incidentmeldingen in het haven- en industriegebied en de inspectieresultaten van de meest risicovolle bedrijven worden gepubliceerd via www.rijnmondveilig.nl. De gemeente organiseert met de Veiligheidsregio en de DCMR informerende bewonersbijeenkomsten over industriële veiligheid in de woongebieden bij het haven- en industriegebied.
De resultaten van brandveiligheidsinspecties en de opvolging van overtredingen worden tevens gepubliceerd op www.rijnmondveilig.nl. De uitvoering van woningchecks brandveiligheid door de Veiligheidsregio is risicogerichter. Zo wordt een substantieel deel van alle woningchecks uitgevoerd bij thuiswonende senioren.