Voortgang

Ondersteuning op bestuurlijke besluitvorming omvat een hele keten van strategische advisering. Deze keten begint bij de clusters en komt op het centrale punt van het stadhuis samen. De strategische advisering zorgt ervoor dat besluitvorming door college en raad tijdig en op basis van goede informatie kan plaatsvinden. Daarbij is belangrijk dat in deze advisering de verbinding is gemaakt tussen de beleidsmatige, financiële en juridische adviezen.  

Het ceremonieel programma heeft in 2015 voor een groot deel in het teken gestaan van ‘100-jaar stadhuis’. Meer dan 10.000 inwoners van de stad hebben een rondleiding gekregen door deze belangrijke historische plek. Daarmee is ook in praktische zin gezorgd voor verbinding, zowel tussen burgers onderling als tussen burgers en het bestuur van de stad.

De gemeentelijke organisatie blijft kritisch op het eigen functioneren. Om die reden heeft Concern Auditing in 2015 een aantal onderzoeken uitgevoerd. In het voorjaar 2015 zijn voor medewerkers dialoogsessies over ambtelijke integriteit georganiseerd. Belangrijke aanbevelingen zijn: vergroot het zicht in de kwetsbaarheden, als gevolg van de veranderende rol van de gemeente, en versterk het bewustzijn op dit punt binnen de organisatie. Er is een kwaliteitstoets op het Meerjarig verbeterplan Financieel beheer uitgevoerd en de startsituaties en de verbeterplannen van de negentien financieel kritieke processen zijn beoordeeld. Dit leidde in de meeste gevallen tot een aanscherping van het beeld. De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) is hierover gerapporteerd.