Voortgang

Het onderdeel college bevat, naast de vergoedingen voor het college van B&W, ook de pensioen- en wachtgeldkosten van de voormalig deelgemeente bestuurders. Ook het budget voor representatie en dienstreizen valt hieronder.