Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Ruimtelijke Ontwikkeling

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

4.889

811

2.543

0

3.157

Bestemmingsreserve ISV-3

121.889

1.071

31.436

6.094

85.430

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

2.000

0

750

100

1.150

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

29.111

0

4.802

1.456

22.853

Bestemmingsreserve Infrastructuur

29.548

600

6.147

9.600

14.401

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

5.719

0

157

286

5.276

Totaal

193.156

2.482

45.835

17.536

132.267

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

16.500

0

1.555

5706

9.239

Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik

500

0

0

0

500

Voorziening Groene Gordel

2.000

0

0

2000

0

Voorziening WOM Vastgoed BV

213

0

213

0

0

Voorziening Tariefsverschillen

43

0

0

42

1

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

956

447

650

0

753

Voorziening Project EU Transform

0

43

0

0

43

Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant

17

17

0

17

17

Voorziening groot onderhoud Vastgoed (MJOP)

0

1000

0

0

1000

Totaal

20.229

1.507

2.418

7.765

11.553