Ramingsbijstellingen

Programma algemene middelen

1

Gemeentefonds

12.518

2

Dividend

6.264

12

Overige bijstellingen

-3.359

Totaal

15.423

1. Gemeentefonds

De uitkering uit het gemeentefonds is gedaald met € 12,5 miljoen. Dit is meegenomen in het jaarrekening resultaat.

2. Dividend

De ramingsbijstelling van de dividenden zoals deze zijn opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.

12. Overige bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen die zijn gerealiseerd.