Ramingsbijstellingen

Programma ruimtelijke ontwikkeling

5

Grondexploitaties

-8.448

Totaal

-8.448

5. Grondexploitaties

De systematiek met betrekking tot het ramen van de winstverwachtingen bij de grondexploitaties is gewijzigd. Dit betekent geen (structurele) meerjarige winstverwachting meer als onderdeel van de begroting, maar een jaarlijks te bepalen incidenteel resultaat.