Ramingsbijstellingen

Programma Stedelijke inrichting

10

Recreatieschappen

-2.076

Totaal

-2.076

10. Recreatieschappen

De ramingsbijstelling was nodig om aan de verplichtingen richting recreatieschappen te voldoen. Eind 2016 wordt voor alle recreatieschappen een besluit genomen over de toekomstige organisatie en de bijbehorende middelen.
Het organisatorisch speelveld van de recreatieschappen is volop in beweging. In 2015 hebben alle recreatieschappen waarin Rotterdam participeert een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige organisatie. Het doel van deze onderzoeken is om te komen tot een organisatievorm die eenvoudiger en efficiënter is dan de huidige gemeenschappelijke regeling en die beter aansluit bij de beheertaken van de recreatieschappen. De urgentie van een nieuwe organisatievorm is begin 2015 vergroot door het besluit van de Provincie Zuid-Holland om per 2017 eenzijdig uit te treden uit de recreatieschappen.