Ramingsbijstellingen

Programma beheer van de stad

6a

afkopen honderd jaar groene verbinding

-135

6d

gemeenschappelijke tuinen

-187

Totaal

-322

6a. Afkopen honderd jaar groene verbinding

Het onderhoudsbudget van € 135 waarvoor in 2015 onderhoud is uitgevoerd, is toegevoegd.

6d. Gemeenschappelijke tuinen

Voorheen viel het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke binnentuinen onder de verantwoordelijkheid van VvE’s. Vanwege een uitspraak van de Hoge Raad heeft de gemeente echter deze onderhoudsplicht. Dit bedrag is in 2015 ook daadwerkelijk uitgegeven aan beheer en onderhoud.