Ramingsbijstellingen

Programma Economische Zaken

6c

gevolgen marktopbrengsten herinrichting

-405

Totaal

-405

6c. Gevolgen marktopbrengsten herinrichting Binnenrotte (-€ 225) en Pretorialaan (-€ 180)

Vanwege de herinrichting van de buitenruimte op de Binnenrotte en de Pretorialaan is het aantal beschikbare standplaatsen op de markten in deze beide straten teruggebracht. Dit heeft geleid tot lagere marktopbrengsten.