Verenigingen

Ook verenigen kunnen een vorm zijn van een verbonden partij. In het geval van een Coöperatieve Vereniging geldt dat het doel zich strekt tot het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden. Hierbij kan in tegenstelling tot de gewone vereniging de aansprakelijkheid van de leden worden beperkt of uitgesloten. Bij onderstaande Commanditaire Vereniging geldt dat de leden uitgesloten zijn van aansprakelijkheid (UA). Bij een gewone vereniging zijn de leden hoofdelijk aansprakelijk.

Welke nieuwe deelnemingen in verenigingen zijn aangegaan?
Geen.
Welke deelnemingen in verenigingen zijn reeds in beheer?

Naam en vestigingsplaats

Product

CV UA Wigo4it (Den Haag)

Maatschappelijke participatie en Activering

Welke deelnemingen in verenigingen zijn beëindigd?
Geen.