Verzuim

Het verzuim bedroeg in 2015 6,8%; het is dus licht gestegen ten opzichte van het 2014 (6,5%). De concernbrede norm is 5,5%.
Het kortdurend verzuim is gelijk gebleven (0,7%), maar het middellange verzuim is gestegen van 1,1% naar 1,3%. Ook het langdurig verzuim is licht gestegen, van 4,7% naar 4,75%. De verzuimfrequentie is met 1,2 gelijk gebleven.
Bij de clusters zijn verschillende initiatieven gestart om het verzuim te laten dalen. Zoals verzuimanalyses, verzuimtrainingen voor leidinggevenden, een intensievere samenwerking van alle betrokken functionarissen op complexe dossiers en gerichte aanpak van langdurige verzuimgevallen. Deze aanpak zou op termijn moeten leiden tot een afname van het (middellange en langdurig verzuim). Er is tevens veel aandacht voor de uitwisseling van ervaringen