Opleidingen

In 2015 heeft de gemeente aan opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers ruim €8,3 mln uitgegeven. Dat is 1,2 % van de loonsom. Per fte is er gemiddeld € 807,- uitgegeven in 2015. Zowel voor wat betreft de totale uitgaven (+27%) als voor wat betreft de gemiddelde uitgaven per fte (+46%) is er in 2015 méér geïnvesteerd dan in 2014. Dit past binnen de organisatievisie 2015-2018 waarin de ontwikkeling van medewerkers centraal staat. Binnen het sociale domein leidt bovendien de taakuitbreiding in het kader van de drie decentralisaties tot een toename van de opleidingsbehoefte.
Daarnaast hebben 6500 medewerkers in 2015 deelgenomen aan intern verzorgde opleidingen. Er wordt vooral geïnvesteerd in vakgerichte ontwikkeling en versterking van persoonlijke effectiviteit en vaardigheden.