Bespaarde rente

Berekening bespaarde rente

Reserves

1.140.423

- waarvan ingezet voor Hart van Zuid

-44.100

Voorzieningen

105.814

Totaal grondslag berekening bespaarde rente

1.202.137

Toegepaste percentage bespaarde rente

4,0%

Totaal bespaarde rente

48.086

De beschikbaarheid van reserves en voorzieningen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen. Daardoor worden de rentekosten verlaagd. Met behulp van deze interne financieringsmiddelen ‘bespaart’ de gemeente dus rente op vreemd vermogen. Daarom wordt de rentevergoeding die wordt toegerekend aan de reserves en voorzieningen ook wel de 'bespaarde rente' genoemd. De ‘bespaarde rente’ is geen uitgave zoals de werkelijke rente die de gemeente voor geldleningen moet betalen, maar blijft binnen de eigen begroting. De gemeente kan deze ‘bespaarde rente’ gebruiken voor andere doeleinden. De ‘bespaarde rente’ over de voorzieningen en reserves is gerelateerd aan de omvang van de reserves en voorzieningen. Toegekend budget uit het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) voor het project Hart van Zuid werd aan het begin van het jaar al ingezet als dekking voor dit project. Daarom wordt dit geld in bovenstaande tabel in mindering gebracht bij de berekening van de bespaarde rente.

Aanwending bespaarde rente

Dekking kapitaallasten IFR

16.074

Toevoeging aan IFR

32.012

Totaal bespaarde rente

48.086

Het uitgangspunt is dat de bespaarde rente ten gunste komt van het IFR (Investeringsfonds Rotterdam). De bespaarde rente over het IFR zelf zet de gemeente jaarlijks in voor de dekking van de daarvoor aangewezen kapitaallasten van het investeringsprogramma. In 2015 was dit een bedrag van € 16.074. Daarnaast is € 32.012 toegevoegd aan het IFR.