Gemiddeld waardestijging bedrijven

Voor de niet-woningen is rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling met 2,3%. Op grond van de wet WOZ is de peildatum daarvoor 1 januari 2014 geweest; de waardeontwikkeling is ten opzichte van de voorlaatste peildatum, te weten 1 januari 2013. Het stijgingspercentage van de meeste buurten ligt tussen -6 en 0 procent. Daarmee is de verwachting juist gebleken.  De verschuivingen in buurten als Agniesebuurt, Noord Kethel en Kop van Zuid zijn het gevolg van waardemutaties van een aantal grote bedrijven die grote impact hebben op de gemiddelde waardeontwikkeling in die buurten.