Risico grondexploitatieportefeuille

Het totale risico van de grondexploitatieportefeuille is in het afgelopen jaar afgenomen. De totaal benodigde weerstandscapaciteit voor alle grondexploitaties en de deelnemingen bedraagt € 84 mln. De daling van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onder meer veroorzaakt door de positief bijgestelde marktvraag vooruitzichten, een betere aansluiting van het aanbod in de grondexploitaties op die verwachte marktvraag en een krimp van de totale grondexploitatieportefeuille. De bewust gekozen overmaat in het woningbouwprogramma (ca. 30%) is opgevangen door een financiële voorziening.