Aantal ontslagen

Het aantal ontslagen op grond van een integriteitsschending is van 28 in 2014 gedaald naar 17 in 2015.

Ontslagen*

Onvoor-
waardelijk

Voor-
waardelijk

Totaal

2012

19

4

23

2013

14

0

14

2014

20

8

28

2015

12

5

17

* De bovengenoemde ontslagen zijn verleende ontslagen in 2015 (deze kunnen een gevolg zijn van een meting uit 2014)