Ontwikkelingen werklocaties

De Rotterdamse vastgoedmarkten hebben in 2015 geprofiteerd van een forse toename van de marktvraag. Bij kantoren verdubbelde de omvang van transacties ten opzichte van 2014. De opname van distributieruimte in het havengebied bereikte zelfs een recordhoogte die 50 procent boven 2014 lag. Hoewel een deel van deze vraag het gevolg is van verplaatsingen binnen Rotterdam, heeft de marktvraagontwikkeling geleid tot een afname van het aanbod.
Bij de bedrijfsruimten vindt op oudere bedrijventerreinen een samenvoeging van bestaande panden plaats, terwijl ook de uitgifte van nieuwe kavels weer op gang komt.
Het aanbod van winkelruimtes is overall beschouwd binnen de marges van het marktevenwicht. Dit geldt vooral voor de binnenstad en de stadsdeelcentra. Buiten de toekomstbestendige winkelgebieden, zoals die in de detailhandelsnota zijn benoemd, is het aanbod niet in evenwicht met de marktvraag en dreigt structurele leegstand. In compacte, comfortabele en complete winkelgebieden kunnen ondernemers zich beter handhaven tegen de oprukkende online-verkopen. Al geldt ook hier dat verouderde retailformules (zoals de V&D) alsnog het onderspit delven nu hun financiers in staat zijn verlies te nemen.

Het overaanbod en de leegstand van kantoren daalt licht, maar heeft een dusdanig grote omvang dat het jaren duurt tot het evenwicht in de markt is hersteld. Net als bij winkels geldt dat sommige gebieden –zoals het centrum- meer in trek zijn en bovendien profiteren van de transformatie van incourant vastgoed. Kantorenexperts verwachten dat door de veranderde locatievoorkeuren en nieuwe en meer duurzame huisvestingsconcepten op de toekomstbestendige locaties de vraag naar (ver)nieuwbouw de komende jaren zal toenemen.