Integriteitsonderzoeken

De afgelopen jaren is het aantal (vermoedelijke) integriteitsschendingen eerst flink afgenomen en dit jaar weer toegenomen. De stijging ten opzichte van 2013 heeft mogelijk onder meer te maken met de extra aandacht voor integriteit en de nieuwe en verbeterde afspraken rondom de registratie van de integriteitsmeldingen. Er is overigens veel aandacht voor integriteit, gezien het benoemen van een portefeuillehouder integriteit op clusterdirecteur niveau en het benoemen van clustercoördinatoren integriteit. Daarnaast heeft de gemeentesecretaris integriteit benoemd tot een zeer belangrijk thema.
Naar aanleiding van een integriteitsmelding is twee keer aangifte bij de politie gedaan en is één keer heimelijk cameratoezicht ingezet.

Er zijn 119 meldingen na onderzoek gegrond bevonden. Dit zijn meldingen waarbij een integriteitsschending is geconstateerd. Het aantal gegronde meldingen is ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk gebleven. De overige meldingen bleken ongegrond, dan wel het onderzoek loopt nog.
Door Interne Zaken en Onderzoeken (IZO) zijn 52 onderzoeken gedaan. De verhouding tussen het aantal meldingen en het aantal onderzoeken verandert. In vergelijking met 2014 zijn meer meldingen binnen de lijn opgelost en leidt dit tot minder onderzoeken door IZO. Dit kan erop duiden dat men binnen de lijn meer in staat is om zelf de meldingen adequaat af te handelen.