Garanties voor particulieren

Garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

1 jan 2014

1 jan 2015

31 dec 2015

Hypotheekgaranties

54.486

49.986

47.439

Garantie NRF-leningen en Svn-leningen

10.995

10.352

9.719

Totaal garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

65.481

60.338

57.158

De garanties in de volkshuisvesting aan particulieren hebben voornamelijk betrekking op een regeling die gold tot 1995. Die regeling hield in dat de gemeente garantie verstrekte voor hypothecaire geldleningen van particulieren. Bij verliezen op grond van deze regeling neemt het Rijk 50% voor zijn rekening. Deze regeling is in 1995 met de komst van de Nationale Hypotheekgarantie gestopt. Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) verstrekte leningen.