Gemiddeld waardestijging woningen

Voor belastingjaar 2015 is op basis van de marktanalyse rekening gehouden met een gemiddelde waardedaling met 1,8% van de woningen. Op grond van de wet WOZ is de peildatum daarvoor 1 januari 2014 geweest; de waardeontwikkeling is ten opzichte van de voorlaatste peildatum, te weten 1 januari 2013. Het stijgingspercentage van de meeste buurten blijkt te liggen tussen -4 en 0 procent. Daarmee is de verwachting juist gebleken. Er zijn wel een aantal bijzonderheden te noemen, zoals Waalhaven, Waalhaven Zuid en Eemhaven. Dit zijn buurten met een klein aantal wooneenheden eigenaar/bewoner. Dit verklaart de negatieve waardeontwikkeling van resp. -10%, -11% en -16%.