Ontwikkelingen woningbouw

Sinds 2008 heeft de woningbouwproductie in Nederland onder druk gestaan. In Rotterdam is sinds 2013 weer een stijging te zien. De optimistische signalen op de woningmarkt zorgen ook het afgelopen jaar voor positieve resultaten bij de nieuwbouw. In 2015 is in Rotterdam namelijk gestart met de bouw van 1.390 woningen, een stijging van 15% ten opzichte van 2014. De stijging van de woningbouwproductie is veroorzaakt door een opleving van de markt voor koopwoningen, aankoop van middensegment huurwoningen door beleggers en de effecten van de inzet op transformatie van oude kantoorpanden naar woningen. Opvallend daarbij is het hoge aandeel huurwoningen in de productie (59%), wat aansluit op de consumentenvraag naar vrije sector huurwoningen in het middensegment en grote belangstelling van beleggers in dit product.
Het planaanbod woningbouw[1] bestaat in de 10-jaarsperiode tot en met 2025 uit 25.000 woningen. Het totale planaanbod is in balans met de verwachte marktvraag. Wel zijn er per gebied en per jaar grote verschillen. Er bestaat een grote overmaat in 2016 en 2017, voornamelijk veroorzaakt door woningbouwplannen in Feijenoord en in de Binnenstad. Dit is het gevolg van uitstel of het naar voren halen van plannen en een aantal nieuwe initiatieven. Na 2018/2019 is er een afname van plannen. De overmaat in 2020 en verder wordt met name veroorzaakt door studieplannen in Charlois op basis van de ambities van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Daarnaast zijn er gebieden waar op dit moment te weinig planaanbod is op korte- en middellange termijn. Dat geldt met name voor grondgebonden woonmilieus in kansrijke wijken rondom het centrum, zoals Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, Overschie, Delfshaven, Noord, Hoek van Holland en IJsselmonde). Hier liggen kansen om ontwikkellocaties te versnellen en in de markt te zetten. Hiermee is in 2015 een start gemaakt.

[1] De omvang van het planaanbod is altijd groter dan de verwachtte marktvraag. Een overmaat van minimaal 25% is immers wenselijk om onverwachte uitval van plannen op te vangen.