Aantal meldingen

In 2015 zijn 192 meldingen gedaan van (vermoedelijke) integriteitsschendingen. Na onderzoek volgde dat 16 meldingen binnen een andere categorie dan integriteit behoorden. Een mogelijke verklaring voor het feit dat het aantal meldingen is gestegen, is de intensievere aandacht voor integriteit en ongewenste omgangsvormen in het afgelopen jaar binnen de gemeentelijke organisatie.  

(Vermoedelijke) Meldingen integriteitschendingen

2014

2015

Aantal integriteitschendingen, waarvan na toetsing blijkt dat het integriteit betreft:

melding na onderzoek gegrond

114

119

melding na onderzoek ongegrond

15

41

nog lopende zaken

18

16

Totaal

147

176

meldingen binnen een andere categorie dan integriteit *

16

16

Aard van de melding van de integriteitschending

fraude en corruptie

9

11

diefstal en verduistering

12

8

geweld en intimidatie

15

12

belangenverstrengeling, onvereningbare functies en activiteiten

9

22

verspilling en misbruik gemeentelijke eigendommen

9

21

misdragingen (binnen en buiten werktijd)

44

51

misbruik en manipulatie van informatie

11

19

ongeoorloofde afwezigheid

29

28

overige / categorie onbekend

9

4

Onderzoek integriteitschendingen

intern onderzoek

146

52

daarvan aantal x cameratoezicht ingezet

1

1

extern onderzoek

1

0

Disciplinaire maatregelen

disciplinaire maatregel

96

116

waarvan ontslag

28

13

Bijzondere acties

aangifte

3

2

melding doorgezet naar Ombudsman

0

0

* Type gedragingen die onder bijvoorbeeld ''ongewenste omgangsvormen'' vallen.