Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Bestuur en Dienstverlening

Bestemmingsreserve Rekenkamer

236

0

0

0

236

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.330

0

0

1.330

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

291

0

0

0

291

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

427

0

0

21

406

Bestemmingsreserve Ombudsman

123

0

0

0

123

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

0

0

0

50

Bestemmingsreserve Ombudsman derdengelden

20

0

0

0

20

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

162

0

0

8

154

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

1.293

0

132

65

1.096

Bestemmingsreserve Verkiezingen

0

1.905

867

0

1.038

Totaal

3932

1905

999

1424

3414

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Bestuur en Dienstverlening

Voorziening Commissiereizen

55

55

0

0

110

Voorziening Pensioenen ex raadsleden

0

71

0

0

71

Voorziening Pensioenen Bestuurders

9111

3834

515

0

12430

Voorziening Pensioenen Gebieden

26524

6343

689

0

32178

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

0

150

0

0

150

Voorziening B & W fonds

425

0

8

0

417

Totaal

36115

10453

1212

0

45356