Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Verkeer en Vervoer

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

31.328

13.484

18.233

0

26.579

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.233

0

100

0

1.133

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

310

0

30

80

200

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

283

0

174

15

94

Bestemmingsreserve C2000-systeem

177

0

0

177

0

Totaal

33.331

13.484

18.537

272

28.006

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Verkeer en Vervoer

Voorziening Parkeerfonds

2.272

0

0

0

2.272

Totaal

2.272

0

0

0

2.272