Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Economische Zaken

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

1.500

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Economie gebieden

834

0

176

42

616

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

1.800

0

0

Totaal

2634

1500

1976

42

2116

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Economische Zaken

Voorziening Ondernemershuis

0

364

0

0

364

Totaal

0

364

0

0

364