Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Onderwijs

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

750

200

0

38

912

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

340

0

0

340

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

303

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

46

1.000

150

72

824

Totaal

1439

1200

150

753

1736

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Onderwijs

Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg

2940

0

840

0

2100

Voorziening Doordecentralisatie buitenonderhoud

2164

0

0

2164

0

Totaal

5104

0

840

2164

2100