Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Cultuur, Sport en Recreatie

Bestemmingsreserve Cultuurparticipatie

298

0

0

298

0

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

611

0

0

31

580

Bestemmingsreserve Sport gebieden

5.682

166

634

284

4.930

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

256

0

129

13

114

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

1.454

550

937

0

1.067

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

188

0

0

188

0

Totaal

8489

716

1700

814

6691

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Cultuur, Sport en Recreatie

Voorziening Groot onderhoud

2044

1190

573

0

2661

Voorziening Groot onderhoud II

265

0

265

0

0

Voorziening Scoren met Energie

260

0

0

0

260

Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016

2.205

700

448

0

2.457

Voorziening Huursuppletie cultuurwerkplaats

721

0

103

0

618

Voorziening NASB Gelden

35

0

0

0

35

Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster

648

0

10

186

452

Voorziening Moerkerkefoyer

9

0

0

9

0

Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek

574

0

352

222

0

Totaal

6761

1890

1751

417

6483