Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Volksgezondheid en zorg

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

1.000

0

0

0

1.000

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

42.001

0

14.192

750

27.059

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

287

0

0

14

273

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

4.924

0

1.133

246

3.545

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

1.400

0

0

Bestemmingsreserve Transitie decentralisatie AWBZ

1.100

0

1.045

55

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

850

0

460

390

0

Totaal

51.562

0

18.230

1.455

31.877

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Volksgezondheid en Zorg

Voorziening Transitieregeling WMO 2015

0

5000

0

0

5000

Totaal

0

5.000

0

0

5.000