Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Beheer van de Stad

Bestemmingsreserve Bommenregeling

3.922

0

0

3.922

0

Bestemmingsreserve Voorbereiding Maastunnel

1.297

0

1.232

65

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

15.645

3.839

13.135

1.800

4.549

Totaal

20.864

3.839

14.367

5.787

4.549

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Beheer van de Stad

Voorziening Leges Leidingen

903

313

0

0

1216

Voorziening Aquarel projecten

81

0

13

0

68

Voorziening Bommenregeling

1.640

0

0

1.640

0

Voorziening Claims meerwerk

542

28

259

311

0

Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering

0

36.000

36.000

0

0

Voorziening Rioolheffing

13.812

0

0

13.812

0

Voorziening Verlegregeling

5.547

400

0

0

5.947

Totaal

22.525

36.741

36.272

15.763

7.231